Forskning

Forskningen vid avdelningen för kemi är bred och omfattar ett stort antal områden inom kemin. Forskningen är uppdelad i tre olika forskningsprogram:

På avdelningen fungerar även VERIFIN, Finlands institut för verifikation av konventionen om kemiska vapen. Inom kemilärarutbildningsenheten studerar man aktivt undervisningen av kemi och utveckling av utbildningsmetoder. 

Forskningsmetoderna i kemi varierar från laboratoriearbete till krävande instrumentteknik samt beräkningskemi och modellering som sker med dator. Forskningsprojekten är ofta mång- och tvärvetenskapliga. Forskarna vid avdelningen för kemi har samarbetsprojekt inom universitetet med t.ex. enheter inom fysik, biovetenskaper, farmaci, och medicin. Andra viktiga samarbetspartners inkluderar Aalto-universitetet, VTT, samt många universitet, forskningsinstitut, och företag i Finland och utomlands.