Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i botanik

Magisterprogrammet i botanik
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kan växter hjälpa oss att klara av globala utmaningar?

Växter är naturens egna solkraftverk och upprätthåller livet på jorden. De utgör grunden för de flesta näringsvävar och ekosystem. Växter producerar syre och omvandlar solens energi till kemisk energi, vilket ger oss näring, fibrer, förnybar energi och råvaror för många olika behov. De samarbetar med andra organismer och står i ständig växelverkan med sin fysikaliska och kemiska miljö, kommunicerar och anpassar sig till rådande förhållanden. Hur gör växter allt detta på funktionell, fysiologisk och molekylär nivå – och varför är det viktigt att studera dessa saker?

När du har tagit examen från magisterprogrammet i botanik kommer du att ha de aktuella svaren, baserade på banbrytande forskning från våra forskare, på dessa stora frågor och mer.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.