Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende

Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Varför äter vi som vi gör?

Vad händer med de kemiska föreningar maten innehåller när de kommer in i kroppen? Hur bidrar näring till att upprätthålla hälsan? Hur påverkar våra matval kvaliteten på vår kost? Hur forskar man i människors matbeteende? Hur inverkar kultur på matval? Hur behandlas mat i medierna? Hur förändras vårt matbeteende och hur kan man påverka det?

Magisterprogrammet undersöker människans nutrition och näringsrelaterade beteende och konsumtion med avstamp i folknäring, näringsfysiologi och samhällsvetenskaper.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.