Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i historia

Kandidatprogrammet i historia
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

I kandidatprogrammet i historia utbildar du dig till expert i historia

Studierna i historia ger dig förutsättningar för att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentliga. Du lär dig att ingenting är självklart utan att allting måste bedömas kritiskt. Den kompetens som du får är inte bunden till ett visst yrke, men förmågan att hantera ny information är viktig på den föränderliga arbetsmarknaden och ger dig förutsättningar för arbete inom flera olika områden.

Kandidatprogrammet i historia omfattar ett vetenskapsområde, dvs. historia, och alla som antas till kandidatprogrammet får studierätt för studier i historia. Inom kandidatprogrammet är det dessutom möjligt att genomföra andra, valfria studier enligt eget intresse eller inriktning.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.