Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i geologi och geofysik

Magisterprogrammet i geologi och geofysik
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökningsperiod börjar i slutet av 2021.
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökningsperiod börjar i slutet av 2021.
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur ska vi reagera på förändringar i vår planet?

ör att kunna tillgodose den växande befolkningens behov på denna dynamiska planet behöver vi djupa insikter i jordens geologiska och geofysikaliska processer samt deras växelverkan med atmosfären, hydrosfären och biosfären. Magisterprogrammet i geologi och geofysik utbildar geovetare som kan besvara aktuella frågor om vår hemplanets historia, om hur dess utveckling har skapat de råvaror som vårt moderna samhälle behöver, samt om miljöns tillstånd och förändringar.

Magisterprogrammet har fyra studieinriktningar: 1) petrologi och ekonomisk geologi 2) hydrogeologi och miljögeologi 3) paleontologi och global förändring, och 4) fasta jordens fysik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.