Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i geografi

Magisterprogrammet i geografi
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
13 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur förstår man geografisk utveckling och differentiering av vår planet?

Studeranden som utexaminerats från magisterprogrammet i geografi har starka teoretiska och praktiska färdigheter. Den geografiska utbildningen erbjuder omfattande insikter i aktuella samhälls- och miljöfrågor. Våra studeranden kan arbeta som sakkunniga inom sitt specialområde, både självständigt och som medlemmar i multiprofessionella team. Magisterprogrammet i geografi indelas i tre inriktningar: 1) naturgeografi 2) stadsgeografi & regional planering, och samhällsgeografi, och 3) geoinformatik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.