Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur är livets byggstenar organiserat?

Hur reglerar generna cellernas, vävnadernas och organismernas utveckling och funktion? Hur interagerar och kommunicerar molekyler, celler och vävnader, och hur forskar man i deras funktioner? Detta är viktiga frågor när man vill förstå mekanismer på molekyl- och cellnivå, mekanismer som t.ex. kan påverka utvecklingen och förloppet av olika sjukdomstillstånd om de inte fungerar som de ska.

När du har genomfört magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper har du djupgående kunskaper om genetikens och de molekylära biovetenskapernas karaktär och experimentella metoder. Du kan efter eget intresse rikta in dig på biokemi och strukturbiologi, genetik och genomik, cell- och utvecklingsbiologi eller molekulära och analytika hälsans biovetenskaper.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.