Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper är porten till en karriär inom naturvetenskapliga området

De fysikaliska vetenskaperna studerar allt från de minsta elementarpartiklarna till världsalltet. Det finns fem finskspråkiga studieinriktningar i kandidatprogrammet: fysik, bred kandidatexamen i fysik, teoretisk fysik, astronomi, meteorologi och en svenskspråkiga studieinriktningen i fysik. Studierna kan leda till en karriär som fysiker, meteorolog, geofysiker, eller astronom.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.