Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper

Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kan skogar hjälpa oss att bekämpa klimatförändringar?

Vill du påverka skogarnas framtid, Finlands viktigaste naturresurs och källan till naturens mångfald? Har du undrat över varför skogen kallas jordens lungor eller hur klimatförändring och skog hänger ihop? Eller hur man hållbart och effektivt odlar och förädlar träd från planta till produkt? Eller hur ekonomi och skogsmiljö är kopplade till varandra?

Studier i skogsvetenskaper ger svar på många frågor och utmanar dig att inte bara se skogen som en joggingmiljö eller ett trädförråd, utan som en mångsidig och förnybar råvarukälla och komplicerad ekologisk helhet. Förhållandet mellan människa och natur och mellan samhälle och naturresurser är starkt närvarande i undervisningen. Det finns två studieinriktningar: 1) skogsekologi och resurshållning 2) skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.