Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Vad kommer vi äta i framtiden?

Vill du vara med och påverka vad vi äter i framtiden? Vill du veta hur man gör god mat av råvaror från växt- och djurriket med beaktande av råvarornas konsistens, teknologiska och ekologiska aspekter, hälsa, säkerhet och etik?

Ämnet livsmedelsvetenskap i Vik är en stark helhet som är unik i Finland och omfattar hela livsmedelskedjan från primärproduktionen via tillverkningen till konsumenten. Du kan själv påverka hurdan livsmedelsexpert du vill bli. Du kan rikta in din examen genom att välja studier i livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, kött-, mjölk- eller spannmålsvetenskap eller kött-, mjölk- eller spannmålsteknologi.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.