Karriär

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer i kombination med fördjupade studier inom ett av magisterprogrammen förbereder dig bland annat för många olika slags arbetsuppgifter inom utbildning på olika stadier.

Om du siktar på en karriär som lärare i modersmål måste du studera både ett av de inhemska språken (svenska/finska) och litteratur i din kandidatexamen. De pedagogiska studierna för ämneslärare avlägger du däremot inte förrän i magisterskedet. Läs mer om vad som krävs för ämneslärarbehörighet här.

Studier i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ger dig också färdigheter att arbeta med

 • kommunikation
 • inom förlagsbranschen
 • på bibliotek
 • som forskare
 • inom kulturbranschen
 • Också inom förvaltningen behövs allt fler personer med språk- och kulturkompetens som kan arbeta med planering och koordineringsuppdrag både i Finland och utomlands.

Du kan bekanta dig med alumner från finskugriska och nordiska språk och litteraturer och deras karriärbanor på sajten 375 humanister och i tjänsten Töissä.fi

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

 • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
 • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
 • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
 • distribuerar universitetets praktikstöd och
 • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.