Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Är du intresserad av språk och litteratur?

Drömmer du om en karriär som lärare, journalist, författare eller informatör, eller vill du kanske jobba i biblioteks- eller kulturbranschen? Eller är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig?

I kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer kan du utifrån dina egna intressen välja att specialisera dig på antingen språk eller litteratur, eller studera båda två.

I vårt program kan du välja mellan studieinriktningarna: nordiska språk, nordisk litteratur, finska språket, finska språket och kulturen, finskugriska språk och kulturer och inhemsk litteratur.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.