Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i filosofi

Kandidatprogrammet i filosofi
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, finska och svenska
Teaching language
Suomi

Filosofin studerar det mänskliga tänkandet och kunskapen om detta tänkande

Studenten övas i filosofisk analys och argumentation. Inom filosofin får man ta itu med alla de grundläggande frågorna. Vad kan vi veta och hur? Hur är verkligheten uppbyggd? Finns grunden för våra moraliska principer i världen eller är det vi som ser dem återspeglade där? Vad är ett gott samhälle? Kandidatstudierna i filosofi ger en stark grund av kunskap om filosofins kärnområden, vilket gör det lätt att senare fortsätta med vilka filosofiska specialfrågor som helst. Kandidatprogrammet erbjuder tre studieinriktningar: teoretisk filosofi och praktisk filosofi (på finska) samt filosofi, en studieinriktning med undervisning på svenska.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.