Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet

Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
13 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur gör man hållbara val på global nivå?

Globala samhälls- och miljöproblem förutsätter lösningar som stöder sig på flera olika vetenskapsområden och överskrider gränserna mellan vetenskap och beslutsfattande. Målet för magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS) är att utbilda mångsidiga och mångvetenskapliga experter som kan forska i frågor om miljö och hållbarhet inom sitt specialiseringsområde och lösa socio-ekologiska hållbarhetsproblem i samarbete med olika aktörer.

Du väljer en av magisterprogrammets två studieinriktningar: miljöförändring eller global hållbarhet. Du kan också studera inom följande områden: klimatförändring, livsmedelssystem, stadsforskning, Östersjöforskning, arktisk forskning och socio-ekologiska system.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.