Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i ekonomi

Magisterprogrammet i ekonomi
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
18 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i ekonomi

Magisterprogrammets stomme är studiehelheten ekonomisk teori och ekonometriska metoder som genomförs i början av studierna och som ger en introduktion i mikro- och makroekonomisk teori och ekonometrins grunder. När du genomfört studiehelheten kan du välja de ekonomiska specialområden som intresserar dig bland ett brett urval. Från programmen vid handelshögskolorna i Finland avviker det främst genom att andelen krävande kurser i ekonomisk teori och ekonometriska metoder av de obligatoriska studierna är större, och genom att målet uttryckligen är att ge kompetens för krävande expertjobb.

Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Hankens ekonomiska institutioner bildar tillsammans Helsinki Graduate School of Economics (HGSE). Det erbjuder det mest omfattande urvalet av ekonomikurser i Finland.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.