Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi

Ekologi och evolutionsbiologi ger ett brett perspektiv på ämnet biologi, från gen- till populationsnivå. I magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi kan man på ett mångsidigt sätt fördjupa sig i ekologi, evolutionsbiologi och naturvårdsbiologi.

Undervisningen är mångvetenskaplig flerformsundervisning och omfattar föreläsningar, laboratorie- och datorkurser, interaktiva seminarier, studiebesök och fältkurser. Vi erbjuder många fältkurser där du kan lära dig om naturen i olika områden, från Kilpisjärvi till de tropiska regnskogarna, och hur man forskar om naturen. Metapopulationsbiologiska spetsforskningsenheten och Spetsforskningsenheten för biologiska interaktioner finns vid vår avdelning.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.