Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatprogrammet i datavetenskap
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska

Vad har Facebook, Google, små startup-företag, stora mjukvarubolag, och spetsforskningsenheter i Finland och utomlands gemensamt?

 På alla dessa arbetar personer som utexaminerats från datavetenskapen vid Helsingfors universitet. 

Inom kandidatprogrammet i datavetenskap lär man sig de färdigheter som har betydelse nu och i framtiden, både inom arbetslivet och forskningen i området. Anställningsutsikterna inom det här fältet är utmärkta. Kandidaterna får mångsidig anställning i uppgifter som motsvarar utbildningen.  Då du har utexaminerats från kandidatprogrammet i datavetenskap har du rätt att fortsätta med ett magisterprogram i datavetenskap eller data science. Du kan också ansöka till andra magisterprogram i Finland eller utomlands.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.