Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i data science

Magisterprogrammet i data science
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i data science

Data science kombinerar datavetenskap och statistik för att lösa intressanta dataintensiva problem inom industrin och många vetenskapsgrenar. Eftersom data samlas in och analyseras inom alla samhällsområden är behovet av data science-professionella högt och stiger hela tiden.

Inom magisterprogrammet för data science kommer du att grundligt lära dig metoderna som används inom data science. Du kommer inte endast att lära dig att tillämpa data science, du kommer att få insikt i hur och varför metoderna fungerar, så att du kan konstruera lösningar till nya utmaningar inom data science.

Du kan specialisera dig i kärnområdena inom data science – maskininlärning och algoritmer, infrastruktur och statistik – eller i tillämpningsområdena. Detta betyder att du kan koncentrera dig på utvecklingen av nya modeller och metoder inom data science, med stöd av forskningen i data science som utförs vid Helsingfors universitet, eller du kan bli data science-sakkunnig inom ett tillämpningsområde genom att införliva studier i ett annat ämne.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.