Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i datavetenskap

Magisterprogrammet i datavetenskap
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kommer din programkod att förändra världen?

Inom magisterprogrammet i datavetenskap utvecklas du till expert på det delområde du väljer. Fokusområdena för den vetenskapliga forskningen inom datavetenskap vid Helsingfors universitet, algoritmer, datanätverk eller mjukvara, står till ditt förfogande. Du kan få permanent yrkeskfärdighet för specialist-, planerings- och förmansuppgifter inom företagslivet eller som forskare och doktorand, eftersom magisterprogrammet i datavetenskap ger goda färdigheter för både självständigt arbete och samarbete mellan flera yrkesgrupper. Magisterprogrammet i datavetenskap har tre studieinriktningar: algoritmer, datanätverk och mjukvara.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.