Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i biologi

Kandidatprogrammet i biologi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Hur bevarar vi naturens biodiversitet? Hur fungerar hjärnan? Hur fungerar cancerceller?

Medierna lyfter nästan dagligen fram viktiga frågor som anknyter till biologi. Hur bevarar vi naturens biodiversitet? Hur fungerar hjärnan? Hur fungerar cancerceller?

Helsingfors universitet har det bredaste kandidatprogrammet i biologi i Finland. Den som genomför programmet blir kandidat i naturvetenskaper (NaK). Programmet är förlagt till Campus Vik och omfattar fem vetenskapsområden: ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, botanik, mikrobiologi samt genetik. Frågorna ovan är exempel på vad forskningsgrupper inom dessa vetenskapsområden undersöker. I kandidatprogrammets mångsidiga undervisning får studenterna ta del av de nyaste forskningsrönen.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.