Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper

Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur förandras klimatet?

Det  moderna samhället är i stort behov av experter med en mångsidig utbildning i atmosfärvetenskaper och natursystem. Den pågående globala klimatförändringen och aktuella frågor om luftkvalitet och extrema väderfenomen är exempel på orosmoment som vi är medvetna om, men som vi inte ännu har full vetenskaplig insikt om. Förutom ny vetenskaplig kunskap behöver också handels- och industrinbranscherna miljövetare med en stark naturvetenskaplig grund: nya regler och EU-direktiv måste implementeras i omfattande grad, vilket kräver kunskap om de senaste vetenskapliga forskningsresultaten.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper har sex studieinriktningar: 1) aerosolfysik 2) hydorsfärens geofysik 3) meteorologi 4) biogeokemiska cykler 5) fjärranalys och 6) atmosfärkemi och analys.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.