Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper

Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur utvecklar man hållbar livsmedelsproduktion?

Vill du vara med och lösa mat- och energiproduktionens framtida utmaningar som bl.a. orsakas av klimatförändringen, befolkningsökningen och våra begränsade fossila energiresurser? Är du intresserad av djurens välmående, jordmånens renhet, miljöfrågor eller till exempel det senaste inom bioteknik och genteknik eller automatik och robotik och metodernas tillämpning i lantbruket?

Kom till Campus Vik och magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper! I Finland är det endast Helsingfors universitet som erbjuder studier i lantbruksvetenskaper på universitetsnivå. I magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper kan du specialisera dig på växtproduktionsvetenskap, husdjursvetenskap, agroteknologi eller mark- och miljövetenskap.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.