Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi

Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Vill du arbeta med expertuppdrag inom lantbruk, miljö och naturresursekonomi?

Campus Vik erbjuder optimala förutsättningar att studera dessa unika och för framtiden så viktiga ämnen. När du har avlagt examen har du fackkunskaper i tillämpad ekonomi inom lantbruk, miljö och naturresursekonomi. Du blir insatt i t.ex. klimatpolitik, hållbart lantbruk och livsmedelssäkerhet.

Magisterprogrammet har två studieinriktningar:

1. Lantbruksekonomi

2. Miljö- och naturresursekonomi

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.