Platser och tider för de svenskspråkiga urvalsproven

Närmare information om platserna för de svenskspråkiga urvalsproven publiceras på den här sidan senast en vecka före provet. Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om provplatsen.