Laboratoriet i Saaris

 Saaris finns ett mångsidigt laboratorium för djurklinikens, undervisningens och forskningens behov.

I laboratoriet, som hör till avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin, arbetar två forskningstekniker med klinisk-kemiska, bakteriologiska och reproduktionsrelaterade laboratorieanalyser. Vi undersöker i huvudsak produktionssjukhusets patientprover och forskningsprover, men tar också emot prover från utomstående.

I laboratoriet för reproduktionsforskning görs olika spermaanalyser och histologiska, cytologiska och bakteriologiska analyser. Laboratoriet ansvarar också för att frysa ner sperma som tagits till vara på polikliniken och för förvaringen i djurens spermabank. Laboratoriet undersöker också livmodersbiopsier från ston som en del av bedömningen av hästarnas avelsförmåga.

Remiss till biopsi och anvisning (pdf på finska)

I laboratoriet undersöks främst mjölk-, blod-, avförings-, urin- och hudprover. I fråga om blodprover görs vid behov hematologiska analyser och bestämning av enzymer och elektrolyter. Vid bakterieodling av mjölkprover bestäms mjölkens mikrobläkemedelskänslighet. Bakterieodling och känslighetsbestämning görs också på andra prover eller utsöndringar. I fråga om urinprover görs oftast bakterieodling och bedömning av mikrobläkemedelskänslighet samt sedimentering och räkning (STC). Avföringsproverna analyseras i regel för endoparasiter och hudproverna för ektoparasiter.

Mjölkproducenterna kan lämna in mjölkprover direkt till laboratoriet under kontorstid och då behöver man inte ringa på förhand. Mjölkprover och remisser kan lämnas i lådan utanför dörren till klinikens kontor. Prover kan också lämnas in under jourtid, men då ska man meddela den jourhavande veterinären per telefon så att provet kan analyseras så fort som möjligt.

Avföringsprover av häst kan under kontorstid föras direkt till laboratoriet för parasitundersökning. Om man samtidigt tar prover av över fem hästar, ska man på förhand komma överens med laboratoriet när det är lämpligt att lämna in proverna för undersökning.

Remiss till parasitundersökning av avföringsprov (häst) (docx på finska)

Om du vill skicka prover till oss, kontakta laboratoriets personal på numret 02941 40534.

Provresultat

Förfrågningar gällande preliminära provresultat kan göras på morgonen under telefontiden kl. 8–9 på numret 02941 40700 eller direkt till laboratoriet mellan kl. 8 och kl. 15 på numret 02941 40534.

Saaris laboratorium och smådjursklinik med mottagning finns på adressen
Leissantie 41
04920 SAARENTAUS

 

Laboratoriet för klinisk forskning finns i Clinicum i Vik i samma byggnad som avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin. I laboratoriet arbetar forskare och fast anställd personal vid avdelningarna för klinisk häst- och smådjursmedicin och klinisk produktionsdjursmedicin. Mer information