Om oss

Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård. Till djursjukhuset hör Smådjurssjukhuset och Hästsjukhuset i Vik i Helsingfors samt kliniken i Saaris i Mäntsälä.

Djursjukhuset är en del av Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och fungerar som undervisningssjukhus för femteårsstudenter i veterinärmedicin.  Djursjukhuset ger även påbyggnadsutbildning för veterinärer under specialisering och fungerar som praktikplats för skötare som utbildar sig till smådjursskötare. Personalens specialkompetens garanterar den bästa vården.

Djursjukhuset erbjuder även en möjlighet för veterinärmedicinsk forskning, som i sin tur stöder högklassig undersökning och vård av patienter.

Djursjukhuset är öppet dygnet runt, året om. Läs mer om våra mångsidiga tjänster (smådjur, hästar, produktionsdjur) och vår kunniga personal. Följ oss på Facebook och ta del av Djursjukhusets vardag.