MH
Mervi
Halttunen-Nieminen
klinisk lärare
Kvinnokliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar

KH
Kaija
Hiltunen
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi

TK
Terhi
Karaharju-Suvanto
universitetslektor
Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Vetenskapsgren Odontologi

Johanna
Louhimo
klinisk lärare
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

JM
Jussi
Merenmies
klinisk lärare
Barnkliniken
Vetenskapsgren Kvinno- och barnsjukdomar

LN
Leila
Niemi-Murola
äldre klinisk lärare
Diagnostisk-terapeutiska avdelningen
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

LP
Liisa
Peltonen
äldre universitetslektor
Avdelningen för fysiologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper

KP
Kaisu
Pitkälä
forskningsdirektör
Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Neurologi och psykiatri

PP
Pauli
Puolakkainen
professor
Avdelningen för kirurgi
Vetenskapsgren Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi

Heikki Hervonen

Kimmo Suomalainen

Terhi
Ainiala
äldre universitetslektor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Tiina
Airaksinen
äldre universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Statsvetenskap, Pedagogik

LA
Lotta
Aunio
äldre universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Övriga humanistiska vetenskaper, Litteraturforskning

Joseph
Flanagan
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

Nely
Keinänen
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

HK
Harri
Kettunen
projektplanerare
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

HK
Hanna
Korsberg
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Teater, dans, musik, övrig scenkonst, Historia och arkeologi

SK
Salla
Kurhila
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

KM
Katalin
Miklossy
universitetslektor
Alexanderinstitutet
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Mari
Pakkala-Weckström
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

KS
Kirsi
Saarikangas
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Bildkonst och formgivning, Historia och arkeologi, Övriga humanistiska vetenskaper

Maria
Salenius
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

MA
Maija
Aksela
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

KL
Katja
Lauri
forskningsdirektör
Centret för atmosfärvetenskaper
Vetenskapsgren Fysik

ML
Matti
Luukkainen
universitetslektor
Avdelningen för datavetenskap
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap

KK
Kirsti
Korkka-Niemi
universitetslektor
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
Vetenskapsgren Geovetenskaper, Miljövetenskap, Övrig naturvetenskap

Mika
Koskenoja
universitetslektor
Avdelningen för matematik och statistik
Vetenskapsgren Matematik

Rami
Ratvio
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Socialgeografi och ekonomisk geografi

Olli
Ruth
universitetslektor
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
Vetenskapsgren Geovetenskaper, Miljövetenskap

Petteri
Muukkonen
universitetslektor
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
Vetenskapsgren Geovetenskaper, Pedagogik, Skogsvetenskap, Miljövetenskap

Heikki Lokki

KL
Katja
Lauri
forskningsdirektör
Centret för atmosfärvetenskaper
Vetenskapsgren Fysik

JB
Jaanika
Blomster
äldre universitetslektor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi, Pedagogik

OP
Olli-Pekka
Penttinen
universitetslektor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap

Jouko
Rikkinen
professor
Botanik
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

RW
Risto
Willamo
universitetslektor
Forskninsgsprogrammet för ekosystem och miljö
Vetenskapsgren Miljövetenskap, Pedagogik

Helena
Åström
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Pedagogik

 

Minna
Autio
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Övriga samhällsvetenskaper, Företagsekonomi

KB
Kristiina
Brunila
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Hannele
Cantell
äldre universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Geografi och miljövetenskaper

Kalle
Juuti
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Liisa
Karlsson
äldre universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Psykologi, Sociologi

Anu
Laine
äldre universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Kirsti
Lonka
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Psykologi, Pedagogik, Övriga

Eero
Salmenkivi
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Filosofi

Pirjo Harjanne

Inkeri Ruokonen

Hanna
Kuusi
universitetslektor
Ekonomisk och social historia
Vetenskapsgren Ekonomisk- och socialhistoria, Politisk historia

Franklin
Obeng-Odoom
biträdande professor, andra skedet
Globala utvecklingsstudier
Vetenskapsgren Globala utvecklingsstudier

Aino
Kääriäinen
äldre universitetslektor
Socialt arbete
Vetenskapsgren Socialt arbete

OL
Olli
Loukola
universitetslektor
Praktisk filosofi
Vetenskapsgren Filosofi

Anja
Nygren
professor
Globala utvecklingsstudier
Vetenskapsgren Globala utvecklingsstudier, Socialgeografi och ekonomisk geografi

Kimmo
Vehkalahti
äldre universitetslektor
Statsvetenskapliga fakulteten
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper, Statistik

 

Maijaliisa
Erkkola
professor
Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Vetenskapsgren Nutrition, Livsmedelsvetenskap

SG
Szabolcs
Galambosi
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Fysik

Hanna-Riitta
Kymäläinen
äldre universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap

Pauliina
Lankinen
äldre universitetslektor
Avdelningen för mikrobiologi
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi, Miljöbioteknologi

Sanna
Kanerva
universitetslektor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Jordbruksvetenskap, Miljövetenskap

Chiara
Lombardini
universitetslektor
Avdelningen för ekonomi
Vetenskapsgren Nationalekonomi

Janna
Pietikäinen
äldre universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Miljövetenskap, Pedagogik

Mika
Rekola
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Pedagogik

Sari
Timonen
äldre universitetslektor
Avdelningen för mikrobiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

 

Mari
Heinonen
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Laura
Hänninen
äldre klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Naturvetenskaper

JL
Juha
Laakkonen
äldre universitetslektor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi

Mikael
Niku
äldre universitetslektor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Veterinärvetenskap, Mikrobiologi och virologi

Marja
Raekallio
äldre universitetslektor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

AV
Anna-Maija
Virtala
universitetslektor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap