Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, viittausluento