Perushahmotus: äänen lähettäminen ja vastaanottaminen, ominaisuudet, käyttäytyminen. Kvantitatiivinen esitys, käyttäytymistä kuvaavat lait.