See video aedikute puhastamisest käsitleb tööohutust puhastuse erinevates etappides. Puhas algus vähendab haigussurvet. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").