Moskovan porteilla Tverin kaupungin ympäristössä elää niiden karjalaisten jälkeläisiä, jotka muuttivat 1600-luvulla Itä-Suomesta pakoon Ruotsin valtaa ja luterilaista uskontoa. Tverinkarjalaiset ovat hyvin säilyttäneet kielensä ja perinteensä. Ohjelmassa liikutaan Olossovan kyläpäällikön matkassa. Ohessa myös tallenne jossa Rauno Velling haastattelee Erkki Lyytikäistä. Video on uudelleenpakattu versio yliopiston vanhan media-arkiston tallenteesta.