Työelämä on murroksessa. Työnteko ei ole enää sidottua aikaan tai paikkaan, mutta työn rajat hämärtyvät myös siinä, mitä ylipäänsä käsitetään työksi. Mitä tapahtuu, kun työ ulottuu myös hengellisiin asioihin, joita on totuttu pitämään yksityisinä? Entä miten yhteiskunta voisi edistää kutsumustyön syntymistä ja ehkäistä sairauspoissaoloja? Kevään viimeisessä Fresh from Campusissa valotetaan nykytyöelämää uskonto- ja valtiotieteilijöiden näkökulmista.

Jaakko Harkko: Nuo­ret työ­ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­tä­ji­nä.

Mira Karjalainen: Työn hä­mär­ty­vät ra­jat.

Tii Salminen: Ka­ma­lan iha­na kut­su­mus­työ.

Andra videor i serien