Selles videos lüpsivahenditest käsitletakse puhastusvahendeid, tööohutust, puhastustulemuste kontrollimist ja tootmishügieeni kindlustamist. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").