I videon förevisas material som behövs i Delvo-testet med vilket antibiotikarester i mjölken mäts, själva provtagningen samt utförandet inklusive tolkningen av resultat. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).