Työtavoilla tulosta maitotiloille –hankkeen tiedotusvideo. Eläintautien torjuntaan ja tuotantohygienian varmistamiseen tarvitaan jokaista tilalla työskentelevää.