Humanistisen tiedekunnan henkilöstölle ja opiskelijoille avoin info- ja keskustelutilaisuus toimintarakenteen uudistuksesta.

Andra videor i serien