See video udaralappide pesemisest näitab, kuidas katkestada mastiidi levikuahelat ja parandada ergonoomikat tänu õigetele pesemisvõtetetele. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").