Videossa kuvataan kurssin osaamistavoitteita, opetusmenetelmää ja oppimisen arviointia.

Andra videor i serien