Selles videos saate rohkem teada isiklikust hügieenist, kätehügieenist, tööriiete ja -jalatsite hügieenist ning õpite eristama veiselauda puhtaid ja musti alasid. Igal laudas töötaval inimesel on oluline osa loomade haigestumise vältimisel ja tootmishügieeni kindlustamisel. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").