Budjettirajoite ja budjettisuora: laskuesimerkki 1

Andra videor i serien