Orienteringsevenemanget: handledning och välbefinnande (en textade inspelning) 2.9.