Työtavoilla tulosta maitotiloille –hankkeen tiedotusvideo. Vasikan hyvän elämän alun varmistaminen ja vasikan ensihoito heti poikimisen jälkeen.