Suomessa puhutaan saamelaiskielistä kolmea: pohjoissaamea, koltansaamea ja inarinsaamea. Inarinsaame on kuitenkin ainoa kieli, jota puhutaan pelkästään Suomessa, lähinnä Inarin kunnan alueella. Inarinsaamelaisia on tällä hetkellä noin 350henkeä. Kieli on pitkään ollut vakavasti uhanalainen.

Andra videor i serien