I videon om båsens rengöring visas arbetssäkerhet vid och olika skeden i rengöringen En ren start minskar sjukdomstrycket. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).