Kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki: Muuttuva työ
Tutkimusjohtaja Mika Pantzar: Kuluttajakansalainen työelämässä
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa