Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 22.9.2020 (uppdaterats 20.10.2020) och gäller Helsingfors universitets webbplats https://www.helsinki.fi/.
Tillgänglighet vid Helsingfors universitet

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation. Största delen av de kritiska brister som upptäcktes i granskningen har åtgärdats. Dessutom uppföljs tillgängligheten med hjälp av ett automatiskt granskningsverktyg.

Den digitala tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven

https://www.helsinki.fi/ -webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll

 1. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder saknar textalternativ. På de äldsta sidorna kan textalternativet vara detsamma som filnamnet. Bildgallerierna har inga textalternativ. Även bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
 2.  (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) I sökningen av utbildningsprogram saknas beskrivningar av fälten/kryssrutorna, i nyhetsarkivet och sökningen av lediga anställningar ger rullgardinsmenyn inte tillräckligt noggrann information om roll och status.
 3. (WCAG 1.3.1) Vissa innehållssidor har tomma rubriker.
 4. (WCAG 1.3.1) Brister i rubriknivåerna: På vissa sidor har mellanrubrikerna inte tekniskt definierats som rubriker.
 5. (WCAG 1.3.1) Största delen av bilagorna har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur och det finns brister i tabellerna.
 6. (WCAG 1.3.1) Strukturerade data som framställs visuellt förmedlas inte tillräckligt tydligt med assisterande teknik, t.ex. i evenemangskalendern och på alumnblanketten.
 7. (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 4.1.2) På vissa sidor fungerar den gamla navigeringen och ingångssidan inte ordentligt med tangentbordet. Läsordningen kan vara fel och alla gränssnittskomponenter har inte ett tydligt namn och en tydlig roll.
 8. (WCAG 1.4.1) Länkar särskiljs från textstycken endast med hjälp av färg.
 9. (WCAG 1.4.3) På vissa innehållssidor är kontrasten mellan textens och bakgrundens färg inte tillräckligt stor. Det finns också problem med kontrasten i bilagor och blanketter.
 10. (WCAG 2.1.1) Man kan inte till alla delar använda tangentbordet för att välja element i utbildningsprogramssökningens rullgardinsmeny.
 11. (WCAG 2.2.2) Tankehörnans och Helsinki Programmes hero-videor har ingen pausknapp.
 12. (WCAG 2.4.3) Donationsblanketten har brister i fokusordningen.
 13. (WCAG 2.4.4) Vissa innehållssidor har för allmänna länktexter, som Läs mer.
 14. (WCAG 2.4.6) Vissa ikoner har i programmeringen getts otydliga namn, eller endast engelska namn, t.ex. i inbäddade videor.
 15. (WCAG 2.4.7) Vissa av elementen i personsökningen visar inte tangentbordsfokus.
 16. (WCAG 3.1.2) Vissa sidor har innehåll på andra språk än sidans språk och språkbytet har inte tydliggjorts automatiskt.
 17. (WCAG 3.2.2) När man väljer ett alternativ i rullgardinsmenyn med forskningsgrupper förändras sammanhanget.
 18. (WCAG 3.2.4) Förändringar i webbläsarkontexten: länkar och pdf-filer öppnas i samma flik eller i en ny flik.

Webbplatsen har innehåll som inte omfattas av lagstiftningens krav

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018
 • direktsända videor eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020
 • innehåll i sociala medier som användarna själva har producerat

Universitetet har webbsidor på den gamla plattformen som kommer att tas bort.

Oproportionell börda

Universitetet publicerar årligen ett ansenligt antal videor på webbplatsen Helsinki.fi. Vi kan emellertid ännu inte publicera alla videor i tillgängligt format. Orsaken är oproportionell börda. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och åtgärda bristen. I takt med att de automatiska textningssystemen utvecklas kan vi med tiden tillhandahålla allt mer videor med undertext.

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Den nuvarande webbplatsens äldsta delar har publicerats redan 2015, och det finns sammanlagt cirka 25 000 sidor, bestående av bland annat universitetets koncernsidor och enheternas, forskningsgruppernas, utbildningsprogrammens och olika konferensers sidor.

Man håller på att förnya webbplatsen Helsinki.fi. Alla sidor på Helsinki.fi kommer inom ett och ett halvt år att ersättas med nya sidor som uppfyller tillgänglighetskriterierna. I förnyelseprojektet har man beaktat tillgänglighetskraven ända från planeringsskedet.

Har du upptäckt ett problem med tillgängligheten på vår webbplats?

Du kan ge respons om tillgängligheten per e-post digiviestinta@helsinki.fi. Ge ditt meddelande en rubrik (Respons om tillgängligheten) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är fråga om. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Kommunikation och samhällsrelationer/Digital kommunikation ansvarar för webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet och hanteringen av responsen.

tillsyn

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000