Lasten ja nuorten kartanpiirustuskilpailu

Centret för geografiundervisning Geopiste och Finlands kartografiska sällskap SKS ordnar i mars en tävling i att rita kartor med temat ”We love maps – Vi älskar kartor”.

Tävlingen är en del av den internationella kartritningstävlingen för barn. De vinnande bidragen skickas till Washington, USA, för att representera Finland i en kartografisk konferens som hålls i juli 2017. I samband med konferensen ordnas en utställning av de vinnande nationella bidragen, från vilka hela tävlingens bästa ritningar väljs.

Instruktioner för tävlingen

Barn och ungdomar under 16 år kan delta i någon av de fyra tävlingskategorierna:

  • under 6 år
  • 6–8 år
  • 9–12 år
  • över 12 år

Ritningarna kan även göras i grupper på max tre personer, där alla gruppmedlemmar måste tillhöra samma tävlingskategori.

Tävlingens tema ”We love maps”, bör framkomma tydligt och kreativt i ritningen som skall föreställa jordgloben, världskartan eller en stor del av världen.

I tävlingen läggs särskilt vikt vid:

  • Hur väl ritningens budskap kommer fram och hur det anknyter till temat för tävlingen
  • Det kartografiska innehållet, till exempel hur bra kontinenter, världsdelar och vattenområden känns igen, hur karttecken så som punkter, linjer och anda områdessymboler använts samt hur man färglagt och namngivit platserna.
  • Kvaliteten på bidraget: hur modig, kreativ och estetisk avbildningen är samt färgernas harmoni.

Ritningens storlek är högst A3. Kartan bör vara så tydlig att den tål förminskning. Det är även tillåtet att rita kartan med hjälp av dator. Bidraget får inte bestå av delar som rör sig eller är som är gömda (t.ex. ritningar på baksidan av pappret). Ifall man använt sig av andra material till ritningen får de inte vara sådana som lätt går sönder (t.ex. växters blad) eller material som är tjockare än 0,5 cm.

Ritningen ges en engelsk eller fransk rubrik, som skrivs på baksidan av bidraget. På baksidan skrivs även: tillverkarens namn, ålder, skolklass, skolans adress samt tävlingsland (Finland). I fallet med en enskild deltagare (inte organiserade av skolan), hemadress kan användas.

Kartritningens original skickas till den finländska tävlingens koordinator: Katariina Kosonen, Institutionen för Geovetenskap och geografi, PL 64, 00014, Helsingfors universitet. Ritningen bör vara framme senast 13.4.2017.

Vinnarna för varje tävlingskategori prisbelönas i maj 2017. Utställningen för alla tävlingsbidrag ordnas på Helsingfors universitet vid Gumtäkts campus i byggnaden Physicums ljusgård. Till vårdnadshavarna skickas en blankett som bör undertecknas. Med denna ger vårdnadshavaren sitt tillstånd till att barnen deltar i tävlingen och till att tävlingsbidragen används. Den deltagande gruppens klasslärare samlar in lovblanketterna.

De vinnande bidragen skickas till den internationella Barbara Petchenik kartritningstävlingen, som ordnas i juli i samband med den kartografiska konferensen i Washington, USA.

De deltagande bidragen kan användas utan ersättning t.ex. till kort, kalendrar och illustrationsbilder (Unicef, ICA, Suomen Kartografienen Seura m.fl.), vilket lönar sig att beakta angående kartans stil och färgläggning.

Ifall det uppstår frågor angående tävlingen, ta kontakt! katariina.kosonen[at]helsinki.fi

Hemsida för den internationella tävlingen: http://icaci.org/tag/barbara-petchenik-competition/