Studierätt och behörighet

Teologiska fakultetens grundexamina är teologie kandidatexamen och teologie magisterexamen. Påbyggnadsexamina är teologie licentiat, teologie doktor och filosofie doktor.

Rätt att avlägga examen beviljas av fakulteten. På universitetets webbsida Sök till uni beskrivs hur man ansöker om rätt att avlägga kandidat- och magisterexamen.