Utbildning

Sök till oss för att studera! Kunskap och förståelse om religion och världsåskådningar ger Dig redskap att förstå världen.

Teologiska fakultetens expertis bygger på en djupgående historiekännedom kombinerad med en tolkande dimension som är förankrad i dagens värld.

Vi ställer vår sakkunskap till samhällets förfogande i samarbete med centrala arbetsgivare och samarbetspartner. Våra studerande placerar sig på arbetsmarknaden i uppgifter som väl motsvarar utbildningen.

Bekanta dig med våra utbildningsprogrammen. Ansökan sker via Studieinfo-portalen.