Våra samarbetspartner

Fakulteten utbildar specialister som förstår sitt vetenskapsområdes samhälleliga betydelse och kan utnyttja sin utbildning inom samhällets olika sektorer. Utländska forskarbesök och forskningssamarbete med såväl inhemska som utländska partner hör till fakultetens samverkan med samhället.

Läs mer om våra samarbetspartner!

Teologiska vetenskapliga sällskap

  • Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura STKS
  • Suomen Eksegeettinen Seura SES
  • Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland SUS
  • Finska kyrkohistoriska samfundet SKHS
  • Luther-Agricola-sällskapet LAS
  • Diakonian tutkimuksen seura DTS

Teologiska forum

Forskningsnätverk